Background
11.02.2021 - Güncel Vergi Konuları

Odamız, üyesi BDO Turkey firması işbirliği ile 11 Şubat 2021 tarihinde “Güncel Vergi Konuları ” konu başlıklı teknik semineri Zoom uzaktan erişim programı aracılığı ile online olarak düzenlemiştir.


İçerik:

•Otomatik Bilgi Değişimi ve Varlık Barışı
•E - Belge Sistemi (e-defter, e-fatura, e-arşiv vb)
•Vergi İnceleme Süreçleri
•Yurtdışı Ödemelerde Vergisel Hususlar