Background
Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve ESG Uygulamaları 17.05.2023

Odamız, üyesi Crif iş birliği ile zoom programı üzerinden “Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik ve ESG Uygulamaları” konulu bir webinar düzenlemiştir.

İçerik ve Konuşmacılar:

Dünyada ve Avrupa’da Sürdürülebilirlik Alanında Güncel
Gelişmeler: Francesco Portioli ESG Solutions
Consultant CRIF Global(İtalya)

Sürdürülebilirlik ve ESG Uygulamalarına Uyum Şirketler
için Neden Önemli? : Francesco Portioli

Türkiye’de Sürdürebilirlik ve ESG: Onur Duydu
Pazarlama Müdürü CRIF Turkiye

Global Sürdürülebilirlik Çözümü: Synesgy
Onur Duydu