Background
Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın ilk toplantı tarihi 07.04.2023, Cuma günü saat 16.00’da, Odamız Merkezi’nde (Meşrutiyet Cad. No:75 Tepebaşı/Beyoğlu) aşağıdaki gündemi görüşmek üzere belirlenmiştir. Belirtilen gün de çoğunluk sağlanamaması öngörüldüğünden ikinci toplantı kat’i olarak 14.04.2023 Cuma günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Genel Kurul Toplantısı’nı takiben aynı salonda bir kokteyl düzenlenecektir. Toplantı tarihimiz Ramazan ayına denk geldiğinden dolayı, alkolsüz hafif bir kokteyl ikram edilecektir.

Odamız Tüzüğü gereği Genel Kurul Toplantısı’na sadece 2023 yılı aidatını ödemiş olan üyelerimiz katılabilecektir.

Katılımınızı 10.04.2023 akşamına kadar Odamızdan Betül Yıldız’a  betul@cciist.com e-posta adresi üzerinden bildirmenizi rica eder, görüşmek ümidiyle saygılarımızı sunarız.

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Kurulu’nun Seçimi
2. 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve gelir-gider, bilanço tablosunun onaylanması
3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
4. Dernek Tüzüğümüzün 2. Madde’sine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına öğrenim bursu ve staj verilmesi konusunda ek madde ilave edilmesi
5. Dernek Tüzüğümüzün 13. Maddesi’nde yer alan Yurt dışı faaliyetlerinde bulunma ek maddesine kuruluş, birlik ve derneklerde kurucu üyeler arasında yer alması eklenerek değiştirilmesinin onaylanması
6. Odamızın Brüksel’de kurulmakta olan “Avrupa-Türkiye Ticaret ve Yatırım Konseyi (European-Turkish Trade and Investment Council)” isimli Uluslararası İkili Ticaret Odaları Birliği’nin kurucu üyeleri arasında olmasının görüşülmesi ve söz konusu birlikte Odamızı temsil edecek yetkili kişinin belirlenmesi
7. 2023 yılı tahmini gelir-gider bilanço tablosunun müzakeresi ve onaylanması
8. Dilekler ve kapanış