Background
Genel Kurul Toplantısı

Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28.04.2022 tarihinde Odamız Merkezi’nde altta yer alan gündemi görüşmek üzere gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısı’nı takiben değerli üyelerimizin katılımıyla bir kokteyl düzenlenmiştir.

 

GÜNDEM
1) Açılış ve Divan Kurulu’nun seçimi
2) 2021 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve gelirgider,
bilanço tablosunun onaylanması
3) Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
4) 2022 yılı tahmini gelir-gider, bilanço tablosunun
müzakeresi ve onayı
5) Dilekler ve kapanış