Background
GÜMRÜK BİRLİĞİ

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği olarak Odamız, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve genişletilmesi, gelişen ticari ortama uyum sağlanması ve daha etkin bir işbirliği kanalı oluşturulması açısından büyük önem arz eden; Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin modernizasyonu ile ilgili, ikili Avrupa Odaları ile ortak bir çalışma yürütmektedir.

Gümrük Birliğinin modernizasyonunun taraflara getireceği ek katma değer, kişi başına milli gelir ve refah düzeyini bilimsel bir şekilde inceleyen bu çalışma İtalya Hükûmetinin ve Avrupa Birliğinin yetkili organlarına sunulacaktır.

Bu sayede Odamız, Gümrük Birliği Anlaşmasının modernizasyon müzakerelerinin bir an evvel başlaması için katkıda bulunmayı arzu etmektedir.