Background
Türkiye, İtalya ve ABD Ticaret, Yatırımlar ve Tahkim Paneli

Odamız, İtalya Büyükelçimiz Eks Giorgio Marrapodi ’nin ev sahipliği ve ILIDA Derneği (International Law Investment and Development Association) işbirliği ile 23 Mart 2022 tarihinde “Türkiye, İtalya ve ABD Ticaret, Yatırımlar ve Tahkim Paneli ”ni düzenlemiştir. Söz konusu etkinlikte , Büyükelçimiz Eks.Giorgio Marrapodi , Odamız Başkanı Livio Manzini, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan konuşmacı ILIDA Uluslararası Hukuk Yatırımlar ve Kalkınma Derneği Başkanı Av. Arzu Ongur , UNIDROIT Başkanı Maria Chiara Malaguti , New York ve Roma barosuna kayıtlı avukatlar panelist olarak yer almıştır.

 

https://www.youtube.com/watch?v=shn8eKO6NIo