Background

Üye Haberleri

YABANCI YATIRIMCININ TÜRKİYE’DE YATIRIM YAPMAYA KARAR VERDİĞİNDE YARARLANABİLECEĞİ TEŞVİK VE MUAFİYETLER ÇERÇEVESİNDE İZLEMESİ GEREKEN ADIMLARIN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ GİRİŞ

Belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla, ülkemizde kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanan teşvikler, geçmişten beri iktisadi kalkınma programlarının ve genel ekonomi politikalarının en önemli araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede piyasayı canlandırma, yaşam kalitesini yükseltme, sürdürülebilir büyümeyi ve sosyal gelişimi destekleme ile kıt kaynakların etkin kullanımını sağlama gibi çok farklı pozitif dışsallıkların oluşmasına yardımcı olmak amaçlarıyla teşvik ve muafiyetlerin kapsamı genişletilmiş, bu teşvik ve muafiyetlerin kullanımı artmış ve buna bağlı olarak yapılan yatırımlarda da ciddi artışlar gözlemlenmiştir. Geçmişten bugüne kadar teşviklerin türleri ve faaliyet alanları değişmiş ve gelişmiştir. Nakit hibe destekleri, vergi muafiyetleri ve istisnaları, düşük faizli krediler, enerji indirimleri, arsa tahsisleri gibi geleneksel tedbirlerin yanında devlet garantileri, kamu alımları, devletin sermaye katılımı gibi yeni nesil tedbirler de teşvik araçları kapsamında kullanılmaya başlamıştır. Faaliyet alanlarında ise teşvikler; ihracat, yatırım, istihdam gibi klasik konuların yanında bölgesel gelişme, doğrudan yabancı sermaye (DYS) yatırımlarının çekilmesi, Ar-Ge faaliyetleri, KOBİ’lerin gelişimi, çevrenin korunması gibi yeni alanlara yayılmıştır. Teşvik ve muafiyetler, yatırım kararlarını etkileyen faktörler arasında önemli bir yere sahip olmakla birlikte, asıl önem arz eden husus bu teşvik ve muafiyetler kapsamında izlenmesi gereken adımların belirlenmesidir. Zira yapısı gereği bir seçicilik unsuru içeren teşvikler belirli organizasyonel yapı, bölge, sektör ve yatırım çeşitlerine göre farklılık göstermekte ve farklı avantajlar sağlamaktadır. Hatta bu suretle teşvikler işleyen piyasalardaki rekabet ortamını da bozabilmekte veya bozma tehdidi oluşturabilmektedir. Diğer bir ifade ile piyasa aksaklıklarını gidermek amacıyla uygulanan bazı teşvik tedbirlerinin bozucu etkileri yapıcı etkilerini aşabilmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi açısından izlenmesi gereken adımların belirlenmesi ve doğru adımların takip edilmesi önemlidir. YATIRIM TEŞVİK VE MUAFİYETLERDEN YARARLANMAK İÇİN HANGİ ADIMLAR İZLENMELİDİR? Teşvik Sistemi kapsamında belirlenen yatırım teşviklerinden faydalanabilmek için teşvik belgesine sahip olmak gerekmektedir. Ancak Teşvik Belgesi için yapılacak müracaat ve müracaat dokümanları, yatırımın yapılacağı sektöre, yatırımın cinsine, yatırımın kapasitesine ve yatırımın yapılacağı bölgeye göre farklılık arz ettiğinden öncelikle bu faktörlerin belirlenmesi ve akabinde bu doğrultuda ilerlenmesi gerekecektir. Desteklenebilir konularda ve sabit yatırım tutarlarında yapılacak yatırıma karar verildikten sonra bu yatırım için Bakanlık tarafından düzenlenmiş/onaylanmış Yatırım Teşvik Belgesi için başvuru yapılması ve başvurunun olumlu sonuçlanması neticesinde Yatırım Teşvik Belgesine sahip olunması gerekmektedir. Her yatırımın uygulanan teşviklerden yararlanması söz konusu olmadığından bu kapsama dahil olmayan harcamalar için Teşvik Belgesi başvurusu yapılamayacaktır. Teşvik Belgesi kapsamında olmayan yatırımlar ile Teşvik Belgesi düzenlenmemiş yatırımların teşvik tedbirlerinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır. YATIRIM KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NEDİR? Pek çok açıdan avantaj sahibi olan ülkemizde uygulanan yasal mevzuat çerçevesinde yerli/yabancı yatırımcı farkı gözetmeksizin yatırım teşvik desteklerinden yararlanma imkanı bulunmakla birlikte; yatırım kararını etkileyen başlıca faktörleri; Yatırımı yapacak yatırımcının belirlenmesi Yatırımın yapılacağı sektör Yatırımın cinsi Yatırımın kapasitesi Yatırımın yapılacağı bölge Olarak ifade etmemiz mümkündür. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere bu faktörlere göre yararlanılabilecek teşvik ve muafiyetler ve bu teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak için izlenecek prosedür farklılık göstereceğinden her bir faktörün kendi içinde değerlendirilmesi gerekecektir. YATIRIM KARARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN İZLENMESİ GEREKEN ADIMLARIN BELİRLENMESİ NEDEN ÖNEMLİDİR? Ülkemizde uygulanan Teşvik Sistemi gereğince yatırımcıların yararlanacağı pek çok destek unsuru bulunmaktadır. Ancak bu destek unsurları yukarıda ifade edildiği üzere yatırımın yapılacağı sektöre, yatırımın cinsine, yatırımın kapasitesine ve yatırımın yapılacağı bölgeye göre farklılık arz edeceğinden izlenmesi gereken adımların belirlenmesi yatırımcılar için en avantajlı seçeneklerin belirlenebilmesi açısından oldukça önemlidir. Teşvik Sistemi kapsamında belirlenen destek unsurları yasal mevzuatta; KDV İstisnası Gümrük Vergisi Muafiyeti Vergi İndirimi Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Gelir Vergisi Stopajı Desteği Faiz veya Kar Payı Desteği Yatırım Yeri Tahsisi KDV İadesi Damga Vergisi İstisnası Harç İstisnası KKDF İstisnası Emlak Vergisi Muafiyeti İndirimli Amortisman Oranı Olarak belirlenmektedir. Yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen yatırım teşvik ve muafiyetlerden faydalanabilmek açısından en avantajlı seçeneklerin tercih edilebilmesi ve süreç takibinin etkili şekilde yapılabilmesi açısından mevzuat ve teşvik desteklerinde uzmanlaşmış deneyimli bir kadrodan profesyonel destek alınması önerilmektedir.

Av. Begüm İÇTEN

THE COMMUNIQUÉ AMENDING THE COMMUNIQUÉ REGARDING MERGER AND ACQUISITIONS REQUIRING THE PERMISSION OF THE COMPETITION BOARD “

The Communiqué amending the Communiqué regarding Merger and Acquisitions requiring the Permission of the Competition Board” (the “Communiqué”) numbered 2022/2 was published in the Official Gazette numbered 31768 on March 4, 2022. As per article 2/1(a) of the Communiqué, the monetary threshold requiring the permission of the Competition Board in merger and acquisition transactions has been increased from TL 100 million to TL 750 million. Accordingly, if the Turkey turnover of the parties of the merger and acquisition transactions exceeds TL 750 million, the transactions will be subject to the permission of the Competition Board. Furthermore, pursuant to the Communiqué, if the Turkish turnover of at least two of the parties of the transaction individually exceeds TL 250 million, an application for permission of the Competition Board will be required. In the previous regulation, if the Turkish turnover of at least two of the parties exceeded TL 30 million individually, an application for the permission from the Competition Board was required. Additionally, according to article 2/1(b) of the Communiqué, if the asset or the activity subject to acquisition in acquisition transactions and if at least one of the parties’ Turkey turnovers in merger transactions exceeds TL 250 million and the worldwide turnover of at least one of the other parties exceeds TL 3 billion, the permission of the Competition Board is mandatory for the validity of the transaction. These limits were determined as TL 30 million and TL 50 million, respectively, under the previous regulation. As per article 2/2 of the Communiqué, the foreseen threshold of TL 250 million will not be applied for the acquisition of technology enterprises operating in the Turkish geographical market or conducting R&D activities or providing services to users in Turkey. Finally, it will be possible to make the notifications regarding mergers and acquisitions via e-State in accordance with the Communiqué.

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

Odamız üyesi “Permak Group” firmasının personel arayışı bulunmaktadır.

Bilgi için berke.tanyeri@kempinski.com ile iletişime geçilmesi rica olunur. 

San Clemente Palace Kempinski

San Clemente Palace Kempinski is located on the private island of San Clemente, only minutes away from Piazza San Marco

by complimentary boat.

A proud member of the Leading Hotels of the World, this exclusive retreat guarantees peace, tranquillity and privacy.

The 196 rooms and suites overlook the lagoon or the centuries-old park. Indulge in our restaurants Acquerello and Insieme,

offering exceptional interpretations of iconic Italian and Venetian specialities, whereas Buddha-Bar Beach Restaurant & Pool

Bar features a unique culinary experience that combines the signature dishes of the famous neo-Asian Buddha-Bar with

unique local Italian and Mediterranean dishes and flavours.

Key Responsibilities:

Review daily reservation accuracy, rate compliance from segment and source, system close-out when necessary and rate

availability.

Ensure clients’ satisfaction and adherence to Kempinski service standards.

Follow internal credit policy.

Follow up on lost business and bring information about them to the knowledge of the department superiors.

Spot-check reservations made the previous day and check all VIP arrivals.

Follow the internal up-sell program for Reservations department.

Perform any other duties as assigned to them by management.

Qualifications:

High school diploma.

Certified travel associate (CTA) or certified travel counselor (CTC), preferred.

Experience working in sales or public relations, preferably in the hospitality or travel industries.

Customer-service experience.

Excellent written and verbal communication skills with a good command of English and Italian

Key Responsibilities:

Assume complete responsibility for learning from initial orientation and training programs conducted when joining the sales

team by the Director of Sales and all sales associates.

Constantly gather, understand and apply the knowledge of food, beverage, technical equipment and inter-departmental procedures to the sales and planning process with the client. Maintain an up-to-date planning information portfolio for easy reference in the sales and planning process.

Effectively represent the Hotel in all telephone, written and personal contacts with potential, past and current clients with

warm and friendly guest contact, an ever-present willingness to assist, and especially an obvious desire to welcome client

business to the hotel.

Prepare all information-sharing communiqués to the client and to other hotel departments precisely and thoroughly and up[1]date that information on a timely basis.

Assume responsibility for all final preparations prior to the event and on the day of the event to ensure client satisfaction in

line with the details of the planning process.

Complete all reports on a timely basis as requested by the Director of Sales. Maintain orderly event files recording all vital

information on proper departmental forms should another team member be called upon to assist or should an issue following

the event need to be substantiated.

Bid a fond farewell to all event clients with a personalized letter of appreciation and complete follow up on all outstanding

balances.

Follow up all enquiries within 24 hours of receipt and trace and follow up all past, potential and current client files on a regular basis.

Follow all department guidelines on the outlining and collection of advance deposits and final payments OR the clear arrangements for credit accounts with the Credit Manager.

Desired Skills & Qualifications:

Minimum two (2) years Sales or Operations experience in a 5 star hotel

Excellent oral and written skills (as applicable) English and Italian

Ability to quickly adapt to a constantly changing market with a revenue positive effect

Be proactive in achieving Groups & Events revenue goals

Negotiation and selling skills Strong computer skills, including Microsoft Office, (Excel/PowerPoint/Word) Micros Fidelio

Opera and Sales & Catering

Odamız üyesi Pekin Bayar Mizrahi Ortak Avukatlık Bürosu'nun "Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde Yer Alan Pazar Payı Eşikleri Düşürüldü" başlıklı çalışmasına altta yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

 

Belge

Odamız üyesi Esa Service firmasının İtalyanca bilen personel arayışı bulunmaktadır.

Detaylar için tıklayınız 

PEKİN BAYAR MİZRAHİ


Pekin Bayar Mizrahi Ortak Avukatlık Bürosu global bir hukuk bürosu olan Norton Rose Fulbright ile yaptığı işbirliği sonucu sunduğu hizmetleri dünyaya açmaktadır.


Norton Rose Fulbright, Avrupa, Amerika, Kanada, Latin Amerika, Asya, Avustralya, Afrika ve Orta Doğu’da 50 farklı ofisi ve 4000’den fazla avukatı hukuki hizmet sunmaktadır. Norton Rose Fulbright, Türkiye’de 25 yıldır varlığını sürdürmekte olup Türkiye, global sınır ötesi stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.


Bilgi için altta yer alan iletişim bilgilerini kullanarak yetkililer ile görüşebilirsiniz.

Selin Bayar
Yönetici Ortak
Pekin Bayar Mizrahi
Istanbul, Turkiye
+90 212 359 5700
s.bayar@pekin.com.tr

Odamız üyesi ANSYS distribütörü EnginSoft Turkey firması’nın Haziran ayında düzenleyeceği webinarları altta dikkatinize sunarız.

Webinar dili Türkçe’dir. Katılım ücretsizdir.

Webinarlar:

*ANSYS ile Papyon Anten Elektromanyetik Benzetim ve Analiz Uygulaması

Tarih: 03.06.2021

Saat: 11:00 - 12:00

Ücretsiz Kayıt İçin: https://attendee.gotowebinar.com/register/3706327668637786892 

*ANSYS Fluent ile Enjektörden Damlacık Püsktürtme Analizleri

Tarih: 08.06.2021

Saat: 11:00 - 12:00

Ücretsiz Kayıt İçin: https://attendee.gotowebinar.com/register/2735610633916232460

*ANSYS ACP Modülü ile Kompozit Yapıların Modellenmesi

Tarih: 15.06.2021

Saat: 11:00 - 12:00

Ücretsiz Kayıt İçin: https://attendee.gotowebinar.com/register/8434013263307197964

Odamız üyesi Pekin Bayar Mizrahi Ortak Avukatlık Bürosu  “İnsan Hakları Eylem Planı ve Uygulama Takvimi” konulu bir döküman hazırlamıştır.

 

Belge

Documento